Read this page in English

Ffederasiwn Bwyd a Diod (FDF) Cymru yw adran Cymru o’r Ffederasiwn Bwyd a Diod sy'n cynrychioli gweithgynhyrchwyr bwyd a diod ledled y DU. Mae ein haelodaeth yn cynnwys cwmnïau bwyd a diod o bob maint, o fusnesau teulu bach i frandiau mawr byd-eang.

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn stori lwyddiant economaidd ac yn rhan hanfodol o hunaniaeth genedlaethol Cymru. Mae'n cyflogi 24,300 o bobl mewn dros 550 o fusnesau ledled Cymru gyda throsiant o £5.2bn.

Rydym yn sicrhau bod barn ein haelodau yn cael ei glywed gan Lywodraeth Cymru ac yn Senedd Cymru, yn ogystal â chan wneuthurwyr polisi perthnasol yn Llywodraeth y DU, gan gynnwys Swyddfa Cymru, fel eu bod yn y lle gorau i ddarparu'r amgylchedd gywir i'r sector ffynnu.

Cefnogir ein cyfraniad gan dîm rhagorol FDF gan ganolbwyntio ar feysydd penodol yng Nghymru gan gynnwys yr Economi, Pontio UE, Adferiad Covid-19, Cyflogaeth a Gwaith Teg, Prentisiaethau a Sgiliau, Diet a Maeth, Rheoleiddio, Cynaliadwyedd Amgylcheddol,Twf Diwydiant a Strategaeth Gweithgynhyrchu.

Beth rydyn ni'n ei wneud

  • Cefnogi ein haelodau: rydym yn darparu gofal cwsmer penodol Cymreig i aelodau.
  • Gweithio gyda’r Diwydiant: rydym yn cydweithredu â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, y Rhwydwaith Clwstwr mewn digwyddiadau fel Blas Cymru, ac yn bartner i AMRC Cymru ar becynnu bwyd a diod.
  • Siapio polisi: lle mae'n bwysig i'n sector, rydym yn ymgysylltu'n rhagweithiol â Llywodraeth Cymru ac Aelodau'r Senedd.
  • Marchnata'r sector: rydym yn falch o arddangos ein rhagoriaeth ac yn amlygu’r cyfleoedd ar gyfer busnesau.

Beth rydyn ni'n ei wneud

 

Ein pobl

Pete Robertson

Mae Pete Robertson yn Gyfarwyddwr Dros Dro FDF Cymru. Mae gan Pete dros 25 mlynedd o brofiad o weithio yn niwydiant bwyd a diod Cymru, gan gynnwys chwe blynedd fel Rheolwr Gyafrwyddwr Deeside Cereals. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cadeiriodd Breakfast Cereal UK a chymerodd rhan yng ngrŵp llywio Cynaliadwyedd FDF.

Gysylltu â Pete

Julie Byers

Mae Julie Byers yn Rheolwr Materion Cyhoeddus yn FDF. Fel rhan o'i rôl, mae hi’n datblygu a rheoli ymgysylltiad FDF â Seneddwyr yn Senedd y DU yn ogystal ag yn Senedd Cymru.

Gysylltu â Julie